A gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Papnevelő Intézet ötöd- és hatodéves növendékei főpásztorukkal, Kovács Gergellyel, valamint szemináriumi elöljáróikkal közösen tanulmányi úton vesznek részt 2024. február 11–18. között Rómában.

Február 14-én, hamvazószerdán a tanulmányi út résztvevői a zarándoklásnak és imádságnak szentelték napjukat. A nap szentmisével vette kezdetét a Villa Mater Redemptoris magyar zarándokház kápolnájában, amelynek keretében hamvazkodásra is sor került. A szentmisét követően a Szent Kereszt-bazilikába látogattak, ahol elimádkozták a zsolozsma napközi imaóráját.

Ezt követően a Szent Lépcsőnél lehetőség nyílt az egyéni imádságra, elmélkedésre és áhítatra, amely a 28 lépcsőfok térdelve való átimádkozását jelentette. Ezután a lateráni bazilika keresztelőkápolnáját látogatták meg, majd a lateráni bazilikát, a világon fellelhető „összes templom anyját és fejét.” Majd a Pápai Lateráni Egyetemre (Pontificia Universitas Lateranensis) is ellátogattak, amely azért is fontos, mivel a gyulafehérvári papnevelő intézet, mint a kolozsvári BBTE Római Katolikus Teológia Karának Pasztorálteológiai Intézete, 1996 óta a Pápai Lateráni Egyetem affiliált intézeteként működik.

Délután a Santo Stefano Rotondo-bazilikát keresték fel, amely több módon is kapcsolódik a magyarsághoz, legfőképpen azáltal, hogy magyar pálos szerzetesek tevékenykedtek az egykori rendházban, ugyanakkor a bazilikában temették el az erdélyi származású Lászai János (1448–1523) főesperest, gyulafehérvári kanonokot, római magyar gyóntatót. Ezt követően a Szent Kelemen-bazilikát, Róma művészeti és történeti szempontjából fontos templomát keresték fel, ahol a bazilika alatti ásatások lehetőséget nyújtottak az 1–2. századi templom és két római lakóház megtekintésére.
A Santa Maria Maggiore-bazilikát Melo Lajos domonkos szerzetes, a bazilika magyar gyóntatója mutatta be. Az imádságos lelkületben zajló nap a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika megtekintésével zárult, ahol Szent Pál apostol sírjánál is imádkoztak.

                                                                                             Fotók: Balázs Barnabás, Kajtár Zsolt László/SIS
Kategóriák: Seminárium