A gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Papnevelő Intézet ötöd- és hatodéves növendékei főpásztorukkal, Kovács Gergellyel, valamint szemináriumi elöljáróikkal közösen tanulmányi úton vesznek részt 2024. február 11–18. között Rómában.

Pénteken, február 16-án a napindító szentmisét követően találkozásra került sor Gianfranco Ravasi bíborossal, a Kultúra Pápai Tanácsának emeritus elnökével, aki beszélt a hitnek, a vallásosság, a kommunikáció, a tudomány, valamint a technika társadalomban betöltött szerepéről, reflektálva a korunk pasztorációját érintő kihívásokra.
Ezután a Pontificio Istituto Teutonico di Santa Maria dell’Anima meglátogatására került sor, ahol a zsolozsma napközi imaórájának elimádkozása után Michael Max rektor és Kelemen Zoltán Arnold gyulafehérvári főegyházmegyés pap, az intézet lakója fogadta a vendégeket. Az intézet felkeresése során lehetőség nyílt az ott lakó papokkal való találkozásra és kötetlen beszélgetésre is.
Ezt követően Mons. Peter Beer, a Pápai Gergely Egyetem professzorával találkoztak, aki a safeguarding (sebezhető emberek védelme) szakterület mibenlétének és gyakorlati megvalósulásának megismertetésén túl kiemelte, hogy a papok és hívők testvéri szellemben, egymásra figyelve, keresztény szeretetközpontú életfelfogással kell társadalmi életüket berendezniük, nem rágörcsölve a szabályokra, a törvényekre. Elmondása szerint ezáltal lehetünk természetesek és emberségesek, prófétai jelek a világban.

Délután Kajtor Domonkos római tanulmányait folytató jezsuita tanuló szívélyes vezetésével meglátogatták Loyolai Szent Ignác egykori római lakókörnyezetét, szobáit, illetve a kápolnát. Ezt követően betértek a barokk stílusú Il Gesù-templomba, ahol röviden találkoztak Pietro Parolin bíboros-államtitkárral is.
A jezsuiták római „anyatemplomát” követően a csapat felkereste a Santa Maria in Trastevere-bazilikát, majd megtekintették a Largo di Torre Argentinát, az ókori Róma egyik jelentős kultikus helyszínét, ahol a hagyomány szerint Iulius Cæsar elleni összeesküvésre és meggyilkolására került sor. A nap az egykori zsidó gettó és zsinagóga külső szemlélésével, valamint a Trastevere negyedi hangulatos esti sétával zárult.

                                                                                             Fotók: Balázs Barnabás, Kajtár Zsolt László/SIS
Kategóriák: Seminárium