A gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Papnevelő Intézet ötöd- és hatodéves növendékei főpásztorukkal, Kovács Gergellyel, valamint szemináriumi elöljáróikkal közösen tanulmányi úton vesznek részt 2024. február 11–18. között Rómában.

A tanulmányi út utolsóelőtti napján, február 17-én, szombaton a Kommunikációs Dikasztérium meglátogatására került sor, ahol Alessandro Gisotti aligazgató köszöntötte a csoportot. A dikasztérium alegységeként működő Vatikáni Rádió magyar adásának szerkesztője, Vértesaljai László jezsuita atya bemutatta a Vatikáni Rádió történetét, működését, illetve az evangelizációban betöltött szerepét. A tanulmányi út résztvevői betekintést nyerhettek a műsorszerkesztés világába, amelynek keretében Kajtár Zsolt László gyimesközéploki származású diakónus és Balázs Barnabás székelykeresztúri származású ötödéves kispap a római tanulmányi úton szerzett élményeiket osztották meg, míg Kovács Gergely érsek a tanulmányi út programjaiba nyújtott betekintést a rádióhallgatók számára.

Délután a Pápai Német-Magyar Kollégiumot (Collegium Germanicum et Hungaricum) látogatták meg, ahol Gernot Wisser jezsuita atya, a kollégium rektora köszöntötte a csoportot, majd kötetlen eszmecserét és baráti beszélgetést folytattak a kollégium elöljáróival, köztük Vízi Elemér SJ spirituálissal, Szentmártoni Mihály SJ tanulmányi prefektussal, valamint a magyar anyanyelvű kollégistákkal, köztük a gyulafehérvári főegyházmegyés Kovács Alpár diakónussal és Tóth Gellért Huba kispappal.

                                                                                             Fotók: Balázs Barnabás, Kajtár Zsolt László/SIS
Kategóriák: Seminárium