Február 25-én, nagyböjt második vasárnapjának estéjén szemináriumi közösségi est keretében sor került a leköszönő főmagiszter, Czirják Ottó diakónus, hatodéves szeminarista búcsúztatására a gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Papnevelő Intézetben, valamint az új főmagiszter, Kiss Szilárd negyedéves kispap és az új főmagiszter-helyettes, Motolan Ioan Marian harmadéves kispap kinevezésére. A szeminárium elöljárói ugyanakkor szimbolikus ajándékkal köszönték meg a leköszönő főmagiszternek szolgálatát.

A szemináriumi élet meghatározó sarokköve, hogy a kispapok megbízatásokkal, feladatkörökkel rendelkeznek, amelyek a pappá válás folyamatát segítik elő, valamint a közösségi élet színvonalához is hozzájárulnak. Czirják Ottó azok közé tartozott, aki e megbízatások közül hosszabb időn keresztül szertartásmesterként is tevékenykedett, valamint az ünnepi közösségi estek lebonyolításáért is ő volt felelős. A leköszönő főmagiszter gondolataiban a csapatban való munkálkodásra és a közösségben való aktív szerepvállalásra buzdította a társait, kiemelve, hogy egykori szolgálatait is mindezen magatartás alapján próbálta teljesíteni, amelyet a mindenkori szorgos fizikai és szellemi munkálkodás jellemzett. A közösség nevében felszólaló új főmagiszter kiemelte, hogy Ottó esetében sosem volt olyan általa koordinált feladat, amiben nem nyújtott volna segítő kezet.

Áldásos munkálkodást az új főmagiszternek és főmagiszter-helyettesnek, a leköszönő főmagiszternek pedig sok kegyelmet a papszentelésre való lelki készületben!

                                                                                                                      Fotók: Kováts Álmos Botond/SIS
Kategóriák: Seminárium