Szemináriumunkban idén is sor kerül 2024. március 13-14-én az intézetünket fenntartó püspökökkel való találkozóra, amelyen a Megtestesült Bölcsességről nevezett Papnevelő Intézetben tanuló kispapok püspökei, valamint a szeminárium elöljárói és tanárai vesznek részt.

A találkozó első napján, március 13-án a püspökök megbeszélésére került sor, ahol a főpásztorok közösen értékelték az elmúlt szemináriumi évet az intézet elöljáróival, nevezetesen András István rektorral, Diósi Dávid dékán-vicerektorral, Hurgoi Sándor prefektussal és Kiss Endre spirituálissal. A tanácskozás résztvevői az elkövetkezendő időszakra nézve támpontokat és javaslatokat fogalmaztak meg a gyulafehérvári papképzéssel kapcsolatban, hogy a Klérus Kongregáció által 2016-ban kiadott A papi hivatás ajándéka (latinul: Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis) című dokumentum alapján a mai kor kihívásainak megfelelő papokat képezzenek.

A délutáni órákban a kispapi közösséggel szentmisén vettek részt és adtak hálát a püspökök, szemináriumi elöljárók és tanárok. A szentmise főcelebránsa Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, szónoka pedig Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök volt.

A szónok a napi szentmiseolvasmányokra alapozott homíliájában kiemelte, hogy a nagyböjt folyamán Isten hasonló módon megerősíti újszövetségi népét, az Egyházat, ahogyan az ószövetségi választott nép panaszaira Isten válaszolt a próféták szava által. Kiemelte, hogy Isten az ő küldöttei révén „megvigasztalta és kifejezte szeretetét irántuk, amely hasonló azon szeretethez, amellyel az édesanya szereti gyermekét” (vö. Iz 49,15). A segédpüspök hangsúlyozta, hogy a nehézségekkel teljes időszakokban Isten hathatósabban jelen van, amely egyszerre vigasztalás és bátorítás tud lenni. Szentbeszéde végén hozzátette, hogy miképpen Jakab apostol megfogalmazta tanácsát – „Közeledjetek Istenhez, s majd ő is közeledik hozzátok.” (Jak 4,8) – úgy mi a nagyböjt folyamán fokozottabban kell „közelebb kerüljünk hozzá, kell közeledjünk hozzá, rá kell hangolódjunk Istenre”. Majd hozzátette: „ha Istenre való ráhangoltságunkat megőrizzük, akkor ez képes erőt adni, hogy nevében beszéljünk és cselekedjünk, átadva és közvetítve Isten irgalmát és szeretetét az embereknek.”
                                                                                                                      Fotók: Kováts Álmos Botond/SIS
Kategóriák: Seminárium