Virágvasárnapon, a nagyböjti időszak utolsó vasárnapján – és egyben a nagyhét kezdetén – Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök celebrálta a szentmisét a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban. A szentmisét a szeminárium elöljáróival és tanáraival, valamint a központi papsággal együtt mutatta be.

Az ünnepi liturgia kezdetén Kerekes László segédpüspök megáldotta a pálma- és barkaágakat, majd Ferencz Egon József gyergyószárhegyi származású diakónus felolvasta a jeruzsálemi bevonulásról szóló evangéliumi részt.

Ezt követően a segédpüspök és a kispapi asszisztencia kezükben pálma-és barkaágakkal bevonultak az érsekség udvaráról a székesegyházba, közben a gyerekek és a kántoriskola diákjai pálmaágakat és ruhákat terítettek a földre Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére. A székesegyház bejáratához érkezve a segédpüspök a körmeneti kereszttel háromszor megzörgette az ajtót, jelezve Krisztus, a dicsőség királyának bevonulását Jeruzsálembe: “Emeljétek föl fejeteket, kapuk, ősi kapuszárnyak, táruljatok, hadd vonuljon be a dicsőség királya!” (Zsolt 24,7).

Az igeliturgia csúcspontjaként a szeminárium növendékei elénekelték Jézus Krisztus Márk evangélista szerinti szenvedéstörténetét, a passiót.

A passiót követően Kerekes László segédpüspök homíliájában kiemelte, hogy virágvasárnappal kezdetét veszi az Úr szenvedése, amely a virágvasárnapon hozsannát kiáltó emberi üdvrivalgástól a nagypénteki “feszítsd meg” kiáltásáig tart. „Ne feledjük: nagypéntek az emberek válasza, míg húsvétvasárnap az Istené.” – zárta gondolatait a segédpüspök.

Az ünnepi liturgián részt vettek András István szemináriumi rektor meghívására a BBTE Római Katolikus Teológia Kar kolozsvári intézetének első éves hallgatói, ezzel is erősítve a két intézet közötti kapcsolatot.
                                                                                                                      Fotók: Kováts Álmos Botond/SIS
Kategóriák: Seminárium