Alapképzés

 • Felvételi követelmény
  • sikeres érettségi és felvételi vizsga
  • az illetékes főpásztor és a Papnevelő Intézet elöljáróinak a jóváhagyása

 • Képzési idő
  • 8 félév
 • Kötelező kreditszám
  • 240 ECTS
 • Képzés utáni távlatok
  • az „Alkalmazott pasztorálos teológia” mesteri képzés elvégzése és így a papi szolgálathoz szükséges teológiai bakkalaureátus megszerzése
  • mesteri képzés teológia vagy egyéb szakirányon

Tanmenet

I. évfolyam

 • 1. félév

RLM1313: Logika. Ismeretelmélet (ECTS 7)

RLM1303: Filozófia történet – Ókor (ECTS 3)

RLM2125: Ókori és középkori egyháztörténelem (ECTS 4)

RLM1228: Bevezetés a teológiába – Prolegomena (ECTS 3)

RLM4107: Latin 1. (ECTS 3)

RLM3116: Bevezetés az Ószövetségbe és a bibliai Izrael történetébe (ECTS 4)

RLX0001: Választható tantárgy 1 (ECTS 3)

RLX0001: Választható tantárgy 2 (ECTS 3)

YLU0011: Testnevelés 1 (ECTS 2)

 • 2. félév

RLM1340: Metafizika (ECTS 8)

RLM1316: Filozófia történet – Középkor (ECTS 3)

RLM2103: Egyházatyák (ECTS 5)

RLM1107: Vallások teológiája (ECTS 4)

RLM4108: Latin 2. (ECTS 4)

RLX0002: Választható tantárgy 3 (ECTS 3)

RLX0002: Választható tantárgy 4 (ECTS 3)

YLU0012: Testnevelés 2 (ECTS 2)

II. évfolyam

 • 3. félév

RLM1314: Kozmológia. Antropológia (ECTS 8)

RLM1308: Filozófia történet – Újkor (ECTS 3)

RLM2113: Újkori egyháztörténet (ECTS 5)

RLM3110: Bevezetés az Újszövetségbe (ECTS 5)

RLM3301: Bibliai héber nyelv: Szótan (ECTS 3)

RLX0001: Választható tantárgy 5 (ECTS 3)

RLX0001: Választható tantárgy 6 (ECTS 3)

RLM4407: Szakmai gyakorlat 1 (ECTS 3)

 • 4. félév

RLM1317: Teodicea. Etika (ECTS 6)

RLM1311: Filozófiatörténet – Jelenkor (ECTS 3)

RLM2114: Egyháztörténelem – jelenkor (ECTS 4)

RLM1112: A kinyilatkoztatás teológiája (ECTS 4)

RLM3102: Pentateuchus (ECTS 4)

RLM3302: Biblia héber nyelv: Mondattan (ECTS 3)

RLX0002: Választható tantárgy 7 (ECTS 3)

RLX0002: Választható tantárgy 8 (ECTS 3)

RLM4408: Szakmai gyakorlat 2 (ECTS 3)

III. évfolyam

 • 5. félév

RLM1414: Liturgika (ECTS 5)

RLM1113: Krisztológia és szoterológia / de Deo redemptore (ECTS 4)

RLM3117: Szinoptikus evangéliumok és Apostolok cselekedetei (ECTS 5)

RLM1501: Általános morális teológia (ECTS 4)

RLM3303: Biblia görög nyelv: Szótan (ECTS 3)

RLM2212: Bevezetés a pasztorális teológiába (ECTS 3)

RLX0001: Választható tantárgy 9 (ECTS 3)

RLX0001: Választható tantárgy 10 (ECTS 3)

RLM4409: Szakmai gyakorlat 3 (ECTS 3)

 • 6. félév

RLM3214: Corpus Paulinum és a katolikus levelek (ECTS 5)

RLM3106: Prófétai irodalom (ECTS 5)

RLM1230: Teremtés- teológia és teológiai antropológia /de Deo creatore (ECTS 5)

RLM2213: Kánonjog: Általános szabályok és Isten népe a CIC-ben (ECTS 4)

RLM1502: Erények (ECTS 5)

RLX0002: Választható tantárgy 11 (ECTS 3)

RLX0002: Választható tantárgy 12 (ECTS 3)

RLM4410: Szakmai gyakorlat 4 (ECTS 3)

IV. évfolyam

 • 7. félév

RLM1415: Liturgikus év (ECTS 6)

RLM3216: Corpus Ioanneum (ECTS 5)

RLM1229: Szentháromság/Deo Deo uno e trino (ECTS 5)

RLM1503: Az egyház szociális tanítása (ECTS 5)

RLM2310: Katekétika 1 (ECTS 3)

RLX0001: Választható tantárgy 13 (ECTS 3)

RLX0001: Választható tantárgy 14 (ECTS 3)

Idegen nyelv 1 (ECTS 3)

RLM4411: Szakmai gyakorlat 5 (ECTS 3)

 • 8. félév

RLM3217: Bölcsességi irodalom és zsoltárok (ECTS 6)

RLM1231: De Deo sanctificante et ecclesiologia (ECTS 5)

RLM2214: Szentségi egyházjog (ECTS 5)

RLM2311: Katekétika 2 (ECTS 3)

RLM1504: Bioetika (ECTS 5)

RLX0002: Választható tantárgy 15 (ECTS 3)

RLX0002: Választható tantárgy 16 (ECTS 3)

Idegen nyelv 2 (ECTS 3)

RLM4412: Szakmai gyakorlat 6 (ECTS 3)