Informații privind admiterea

Trăim în vremuri în continuă schimbare, din ce în ce mai dificile, dar ” Isus Cristos – cel de ieri şi de astăzi – este acelaşi în veci.” (Evr 13,8). Există o mare nevoie de oameni care cred acest lucru și care împărtășesc această credință cu alții, care aduc altora vestea bună a bucuriei, iubirii, păcii și milei lui Isus.

Cei care se simt chemați să facă acest lucru și care își asumă o viață de slujire a lui Dumnezeu și a semenilor lor devin un dar pentru ceilalți, apropiindu-i pe Dumnezeu și pe oameni.

Pentru toți cei care au auzit chemarea Domnului în inimile lor și care îi spun „da” cu sinceritate, libertate și iubire, seminarul caută să ofere creștere și consolidare individuală și comunitară în cunoaștere, credință și spiritualitate.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                       Te așteptăm!
                                                                                                                                                                  Pr. dr. István András
                                                                                                                                                                              rector

01. Cum să te înscrii:

Prin intermediul preotului paroh, prin poștă, la rectorat.

Adresă:

Institutul Teologic Romano-Catolic Alba Iulia

Strada Gabriel Bethlen, nr. 3.

510009 Alba Iulia, jud. Alba

Sau sună-l pe rectorul:

0752 245 060

02. Termenul de înscriere:

2024. iulie 12.

03. Data admiterii:

2024. iulie 15–18.
în seminarul din Alba Iulia.

Sosire:

2024. iulie 14., până la ora 19

Documentele necesare pentru înscriere:

 • Copie certificatului de naștere
 • Certificatul de botez și de mir de la preotul paroh
 • Certificatul de căsătorie religioasă al părinților (dacă este posibil)
 • Diplomă de bacalaureat (în original) sau adeverință valabilă timp de trei luni
 • (N. B. Candidații sunt așteptați atât la pregătire, la discuții pentru clarificarea vocației, cât și la examenul de admitere și în cazul nepromovării examenului de bacalaureat. În cazul îndeplinirii condițiilor necesare admiterii, candidatul poate fi declarant admis cu condiția promovării examenului de bacalaureat în sesiunea de toamnă.)
 • Foaia matricolă din liceu
 • Adeverinţă medicală
 • Scrisoare de recomandare din partea preotului paroh
 • Cerere scrisă, de mână, adresată Arhiepiscopului și una destinată Episcopului diecezei de care
  aparține candidatul.

Despre examenul de admitere:

Admiterea este formată din două părți:

 • admiterea la seminar

 • admiterea la universitate

Admiterea la seminar:

 • o scrisoare de intenție în care candidatul să explice de ce ar dori să devină preot

 • aptitudinea pentru modul de viață preoțească, evaluată de superiorii seminarului în timpul interviului

 • scrisoare de recomandare din partea preotului paroh

Admiterea la universitate:

 • media examenului de bacalaureat – 50%

 • media examenului de admitere – 50% (media este compusă din examenul scris și oral din subiectele date; nota minimă necesară pentru a promova examenul de admitere este cinci /5/)

 • media de admitere este reprezentată de media aritmetică a notei de la examenul de bacalaureat și a notei obținute la proba de aptitudini, această medie nu trebuie să fie mai mică de 6,00.

Programul exact al admiterii (înscriere, activități de cunoaștere, probă scrisă și orală, zi de reculegere) va fi anunțat la sosirea candidaților la seminar.

Taxa de admitere este de 150 RON, care trebuie achitată integral la data înscrierii, pentru susținerea examenului de admitere, la secretariat.

Decizia finală privind admiterea în ambele instituții este luată de către Arhiepiscop al Arhidiecezei de Alba Iulia!

Subiectele pentru examenul de admitere

Informații cu privire la subiectele pentru examenul de admitere sunt disponibile la rector.

Comunicarea rezultatelor

După susținerea examenului de admitere, în termen de câteva zile, candidații vor fi informați cu privire la rezultat, prin intermediul parohului locului.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați secretariatul sau rectorul:

Secretariat: Ferencz Margit, Tel: 0258–811.688, Mobil: 0745-770.134
Rector: Pr. dr. András István, Mobil: 0752-245060, E-mail: sis.rektor@gmail.com