Könyv ajánló

Önismeret –emberi alapok

 • David G. Benner,Az önismeret ajándéka
  (Harmat Kiadó)
 • Josef Maureder SJ, Emberré válni, a beteljesült élet felé, (Korda Kiadó)
 • Maurice E. Wagner, Vagyok-e valaki? A helyes önértékelés fontossága (Harmat Kiadó)
 • Gabriel Calvo, Tükrön innen, tükrön túl (Mécs Családközösségek)
 • Gyökössy Endre, Magunkról magunknak
  (Szent Gellért Kiadó)
 • Lawrence Crabb, Mélybenéző (Harmat Kiadó)
 • Andre Louf, Gyengeség és kegyelem, (Bencés lelkiségi füzetek)

Lelkiség, imádság

 • Bernhard Meuser, Imádkozni: szomjas vágyakozás (Kairosz Kiadó)
 • Jálics Ferenc, Tanuljunk imádkozni (Korda Kiadó)
 • André Louf, Uram taníts meg minket imádkozni 
 • (Bencés Kiadó)
 • Nemes Ödön, Ima és élet I (Korda Kiadó)
 • Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása, (Bencés Kiadó)
 • Szentmártoni Mihály, Istenkeresésünk útjai
  (Agapé Kiadó)
 • Corona Bamberg, Az emberség ára, (Kármel látóhatára)
 • Mócsy Imre, Nyitott szívvel (Szent István Kiadó)
 • Pablo Martínez, Imádság és lelkialkat (Harmat Kiadó)

Hivatáskeresés – döntés

 • Josef Maureder SJ, Arra tartunk, amerre tekintünk. Hivatást élni ma (Korda Kiadó
 • Fabio Cirardi, Hogyan kövessem? Válasz Jézus hívására (L’Harmattan-Sapientia)
 • Hans Schaller SJ, Útkeresés (Korda Kiadó)
 • Hans Schaller SJ, Hit, hűség, hivatás (Korda Kiadó)
 • Stefan Kiechle SJ, Hogyan döntsek? L’Harmattan-Sapientia, 2011.
 • Eamon Tobin, Segíts nehéz döntéseimben, Korda, 2010.

Papságról:

 • Beran Ferenc, Értük szentelem magam, A papság teológiája, Szent István Társulat, 2010.
 • Gisbert Greshake, Pap vagy mindörökké, Szent István Társulat, 1985.
 • Az első szeretet, Boldog papok vallanak, Bencés, 1992
 • A pap és a nő, Körösiné Melk Hilda, Magyar Balázs, és Varga László beszélgetéseiből, Kairosz, 2013
 • János Pál, Ajándék és titok, Újember, 1996.
 • György Attila: Hazafelé: Lelkipásztori napló
 • Értünk élnek: Vallomások a lelkipásztori szeretet gazdagságáról
 • Balás Béla: Az első plébániám
 • Imádkozzunk hivatásokért (a Gy.fehérvári Szem. imagyűjteménye)
 • Kairosz interjúkötet: Varga Lászlóról: A csend barátja