Alkalmazott pasztorális teológia

 • Felvételi követelmény
  • teológiai alapképzés

  • az illetékes főpásztor és a Papnevelő Intézet elöljáróinak a jóváhagyása

 • Képzési idő
  • 4 félév
 • Kötelező kreditszám
  • 120 ECTS
 • Képzés utáni távlatok
  • lelkipásztori szolgálat

  • teológiai kutatás és doktori fokozat

Tanmenet

I. évfolyam

 • 1. félév

RMM1116: A szentségtan alapvető témái (ECTS 5)

RMM2213: A házassági és büntetőjog gyakorlati vonatkozásai (ECTS 5)

RMM7106: Pasztorálpszichológia I. (lelkivezetés és kísérés gyógyuláshoz, életkrízisekhez) (ECTS 4)

RMM1117: Szentségi lelkipásztori teológia (ECTS 5)

RMX0001: Választható tantárgy 1 (ECTS 4)

RMX0001: Választható tantárgy 2 (ECTS 4)

RMM4407: Szakmai gyakorlat 1 (ECTS 3)

 • 2. félév

RMM2406: A hívek különböző kategóriáinak pasztorációja 1 (ECTS 5)

RMM1604: Bevezetés a keresztény spiritualitásba (ECTS 5)

RMM4210: Retorika (ECTS 4)

RMM4211: Lectio divina (ECTS 5)

RMX0002: Választható tantárgy 3 (ECTS 4)

RMX0002: Választható tantárgy 4 (ECTS 4)

RMM4408: Szakmai gyakorlat 2 (ECTS 3)

II. évfolyam

 • 3. félév

RMM1225: Eszkatológia: a mariológia és az ekkléziológia aktuális aspektusai (ECTS 5)

RMM2214: Egyházi jogi eljárások és szentségi kánonjog (ECTS 5)

RMM7107: Pasztorálpszichológia 2 (lelkivezetés és kísérés gyógyuláshoz, életkrízisekhez) (ECTS 5)

RMM1605: Az imaórák liturgiája (ECTS 4)

RMX0001: Választható tantárgy 5 (ECTS 4)

RMX0001: Választható tantárgy 6 (ECTS 4)

RMM4409: Szakmai gyakorlat 3 (ECTS 3)

 • 4. félév

RMM2407: A hívek különböző kategóriáinak pasztorációja 2 (ECTS 5)

RMM1606: A spiritualitás alapvető témái (ECTS 5)

RMM2403: Homiletika (ECTS 5)

RMM2404: Plébániai adminisztráció (ECTS 4)

RMX0002: Választható tantárgy 7 (ECTS 4)

RMX0002: Választható tantárgy 8 (ECTS 4)

RMM4410: Szakmai gyakorlat 4 (ECTS 3)